កាហ្វេបុរស ណាយ ផ្លឹស Night Plus Coffee

$15.00

កាហ្វេសម្រាប់បុរស

 1. បង្កើនកម្លាំង និងធ្វើឲ្យរឹងមាំបានយូរ
 2. ជម្រុញតម្រេករួមភេទ ពន្យាការចេញទឹកកាម
 3. បង្កើនបរិមាណ និងពង្រឹងកម្លាំងទឹកកាម
 4. កាត់បន្ថយអាត្រាកើតជម្ងឺមហារីក ក្រពេញប្រូស្តាត
 5. សម្រួលប្រព័ន្ធឈាមរត់ និងកាត់បន្ថយខូលេស្តូរ៉ល
 6. ប៉ូវថ្លើម និងលាងជាតិពុលក្នុងថ្លើម
 7. ផ្តល់ថាមភាពកម្លោះជាថ្មី ជំនួយសែ្បក និងពន្យាភាពចាស់

Description

 • ឈ្មោះ         :   កាហ្វេបុរស ណាយផ្លឹស (Night Plus)
 • បរិមាណ     :   ១ប្រអប់ មាន១២ កញ្ចប់
 • ភាគផ្សំ        :   កាហ្វេ មើមយិនស៊ិន មើមខ្ជាយខ្មៅ ឬសតាំងថាំងឆៅ និង L-Arginine
 • វិធីប្រើ         :   ពិសាម្តង ១ ទៅ ២កញ្ចប់ ក្នុង១ថ្ងៃ
 • បម្រាម        :   មិនគួរប្រើចំពោះក្មេង ស្រ្តីមានគត៌ ស្រ្តីបំបៅដោះកូន